Kontakty

Internetový obchod prevádzkuje:

DUALEX, s.r.o.

P. J. Šafárika 4681/7
Rimavská Sobota - Sobôtka 979 01
Obchodný register

prevádzka:
Tomašovská 2361
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36638684
DIČ:  SK 2022017635

E-mail: dualexvt@rsnet.sk

Mobil: 0905 597 675

ORGÁN DOZORU :

Slovenská obchodná inšpekcia / SOI /
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Napíšte nám

 

Ochrana ptori SPAMu