Ochrana elktrických kontaktov 400ml

4.55  s DPH

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Nie je na sklade

EAN: 8002565042466 Katalógové číslo: A4246 Kategórie: Značka:

Popis

Charakteristika produktu:

Pre čistenie a mazanie elektrických a elektronických kontaktov. Čistí dokonale. Odstraňuje špinu, prach, vlhkosť a odtlačky prstov. Tvorí veľmi tenký mazací film. Vysoká odolnosť voči oxidácii a žiareniu. Odolný voči nízkym a vysokým teplotám. Vynikajúce vodu odpudzujúce vlastnosti, odolnosť voči chemikáliám,  dobré dielektrické vlastnosti. Dielektrická pevnosť maziva: cca 30.000 voltov. Kompatibilný s kovmi a väčšinou elastomérov (skontrolujte kompatibilitu testovaním produktu na vzorke materiálu). Ľahko horľavé. Nepoužívajte na živé zariadenia. Zabránte elektrostatickému náboju pred tým, než úplne zaschne. Počkajte kým sa odparí úplne alebo vysušte a potom  napájanie opäť pripojte. Pred použitím poriadne pretrepte. Prípravok striekajte zo vzdialenosti 15-20 cm. Pre efektívnejšie využitie použite prídavnú slamku.

SKLADOVANIE— skladovať pri izbovej teplote.

UPOZORNENIE: Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Dráždivé účinky na kožu. Nevdychujte aerosóly. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Tento materiál a jeho obal musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. Nádoba pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Nádobku neprepichujte a nespaľujte, ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Vyhnite sa priamemu vdychovaniu a streknutiu do očí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Pri používaní nefajčiť. Pri požití okamžite vyhľadajte svojho lekára a ukážte tento obal alebo označenie. V prostredí bez adekvátnej ventilácie vznikajú výbušnéch pary. Uchovávajte mimo dosahu detí

Objem:   400 ml