Mazivo na motocyklové reťaze – CHAIN LUBRICANT

6.36  s DPH

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Nie je na sklade

EAN: 8585042502658 Katalógové číslo: A1D307558 Kategórie: Značka:

Popis

 

Profesionálny prostriedok pre pretekárske motocykle. Špeciálne zloženie prostriedku zabezpečuje perfektné mazanie, bojuje proti korózii prostredníctvom chemickej reakcie. Má výbornú priľnavosť, odoláva centrifugálnej sile a vytvára na povrchu reťaze ochranný film. Maže do hĺbky a odoláva poveternostným vplyvom. Vytláča vodu.

Balenie: 200 ml

Upozornenie : Mimoriadne horľavý. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Dlhodobé pôsobenie môže spôsobiť podráždenie a praskanie kože. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou. Nevdychujte aerosóly. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Zneškodnite tento materiál a jeho obal na zbernom mieste pre nebezpečný odpad. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Nádoba je pod tlakom: chráňte pred slnečným svetlom a nevystavujte teplotám vyšším ako 50 ° C. Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí.