Čistič motora KAGTEC 1000ml

6.96  s DPH

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

109 na sklade

EAN: 8585042502726 Katalógové číslo: 5600 Kategórie:

Popis

Charakteristika produktu:

Prípravok  čistí motor  zvnútra od uhlíkových usadenín, kalov  a škodlivých  nečistôt.  Zvyšuje výkon , znižuje hlučnosť motora, znižuje emisie CO2 a HC, eliminuje problémy pri spúšťaní za studena a vyrovnáva voľnobežné otáčky. Zvyšuje životnosť motora. Zabezpečuje  bezproblémovú cirkuláciu nového oleja v systéme. Čistý motor je potom schopný vyvinúť vyšší výkon, lepšie maže a chráni sa proti zadretiu. Má čistejšie výfukové plyny. Neobsahuje žiadne kyseliny alebo chlór, nepoškodzuje plasty, gumu a kovy. Vhodný pre všetky benzínové a dieselové motory, má perfektnú kompatibilitu a miešateľnosť s olejmi na trhu,  minerálnych a syntetických báz. Funkciu katalyzátorov neohrozuje.

KAGER – Čistič motora

Návod na použitie: Koncentrovaný prípravok určený pre čistenie motorov a odstraňovanie škvŕn od tukov a olejov. Dokonale odstraňuje usadeniny soli a iné nečistoty, umývateľný, obsahuje inhibitory korózie. Nepoškodzuje gumy a plasty. Biologicky rozložiteľný. Priateľský k životnému prostrediu.  Návod na použitie: Najprv mechanicky odstráňte hrubšie nečistoty z čisteného povrchu. Umývajte len vychladený motor. Naneste pomocou rozprašovača na čistený povrch a nechajte pôsobiť 5 minút, po uplynutí tejto doby opláchnite prúdom čistej vody. V prípade silného znečistenia tento postup opakujte. Obsahuje: hydroxid sodný, C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli. (>1<2,5 mol EO), 2,2-iminodietanol dietanolamin)

Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Uchovajte mimo dosahu detí. Aj je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné gumené rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare s bočnou ochranou. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak požívate kontaktné šošovky a je to možní, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Zloženie podľa EC 648/2004: <5% fosfonáty, 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, nelónové povrchovo aktívne látky, alifatické uhlovodíky.

 

Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné Centrum, tel: 02/54774166

Skladujte pri teplote nad +1°C

Spotrebujte do: 2 rokov od dátumu výroby

Obsah: 1L